BEE – 138 Pirmasis mokymų modulis

2018 m. sausio mėnesį Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centre menininkų bei kūrybinių industrijų atstovai iš  Latvijos, Panevėžio ir  Anykščių rajono dalyvavo pirmuosiuose projekto „Verslumas ir užimtumas be sienų“ mokymuose. Pirmasis mokymų modulis buvo skirtas proceso vystymui ir komunikacijai tarp kūrybinių verslo įmonių, savivaldybių ir mokslo bei mokslinių tyrimų institucijų.  Mokymus vedė Latvijos Kultūros […]


VERSLUMĄ IR KŪRYBIŠKUMĄ SKATINANTYS MOKYMAI

Anykščių menų inkubatorius – menų studija KVIEČIA dalyvauti VERSLUMĄ IR KŪRYBIŠKUMĄ SKATINANČIUOSE MOKYMUOSE, skirtuose KŪRYBINGIEMS, VERSLIEMS LIETUVOS IR LATVIJOS GYVENTOJAMS. Dalyvavimas programoje NEMOKAMAS! Projekte numatytas finansavimas  kūrybinių dirbtuvių medžiagoms,  dalyvių  apgyvendinimui, maitinimui  mokymų  metu, taip pat kelionės išlaidoms. Registruokitės el. paštu: anmeninpro@gmail.com, tel.  +370 608 03743. Dalyvių skaičius ribotas!    Programos metų sužinosite: Kaip išvystyti […]


Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija (III)

2017 m. Anykščių menų inkubatorius – menų studija įgyvendina projektą Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija (III). 2015 m. ir 2016 m. vykusios akademijos metu buvo klausomos paskaitos apie gaminių meninę vertę, jų komercializavimo galimybes. Pasekoje to, AMI komanda gali pasidžiaugti matydama sėkmingus savo inkubatoriaus rezidentų rezultatus – rezidentai plečia savo veiklą, įdarbina darbuotojus, dalyvauja mugėse, […]


Pirmasis projekto S#001 BALTIC MAKERS dalyvių susitikimas

2017 rugsėjo 20d. Varšuvoje įvyko pirmasis projekto S#001 BALTIC MAKERS dalyvių susitikimas. Susitikome metu  buvo supažindinama su bendra informacija apie projektą, programos reikalavimus, tikslus, užduotys ir vizijas.  Tikimės, kad Anykščiai ir Anykščiuose kuriantys menininkai taps žinomesni🙌 2017 rugsėjo 01 d. – 2018 rugpjūčio 31d. Anykščių menų inkubatorius – menų studija įgyvendiną  projektą  „Amatininkų ir menininkų […]


Amatininkų ir menininkų Baltijos jūros regione rankų darbo gaminių komercializavimas (S#001 BALTIC MAKERS)

2017 rugsėjo 01 d. – 2018 rugpjūčio 31d. Anykščių menų inkubatorius – menų studija įgyvendiną  projektą  „Amatininkų ir menininkų Baltijos jūros regione rankų darbo gaminių komercializavimas“ (Craftspeople and artisans in the Baltic Sea Region for commercialization of handmade goods), kurio metu bus parengta ir pateikta paraiška Interreg Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo fondo finansavimui gauti. Projekto […]


Didvyrių žemė

Anykščių menų inkubatorius – menų studija įgyvendino LR Krašto apsaugos ministerijos ir Anykščių rajono savivaldybės finansuojamą projektą „Didvyrių žemė“.  Šiuo projektu buvo siekiama  atgaivinti jaunosios kartos žinias apie laisvės kovų istorinę vertę, skatinti jaunimą užsiimti visuomenei naudinga ir nesavanaudiška veikla prisidedant prie nepriklausomybės kovų laikus menančių ženklų išsaugojimo. Rugpjūčio mėnesį Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios […]


Projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)) ateities veiklos

Anykščių menų inkubatorius – menų studija 2017.04.01 – 2019.03.31   įgyvendina projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)), projekto Nr. LLI-138 “. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami menininkams skirti teoriniai mokymai bei praktiniai užsiėmimai, skirti kūrybinių produktų vystymui. Taip pat menininkų darbų pateikimui naujoms rinkoms bus sukurta bendra interneto svetainė. Siekiant […]


Įvyko pirmasis projekto “Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)” susitikimas

2017 m. balandžio 25 d. Panevėžyje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)“ , Nr. LLI-138, pirmasis partnerių susitikimas. Susitikimo metu vedantysis partneris Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras supažindino partnerius su bendra informacija apie projektą, programos reikalavimus, tikslus ir vizijas. Partneriai aptarė projekto veiklas, įsipareigojimus. […]


Muzika yra labai geras draugas

2014 metais įkurto Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (toliau vadinamos AMI) vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra visuomenės kūrybiškumo skatinimas. Tęsdama savo misija AMI kartu su muzikantu Remigijumi Rančiu kuria muzikinę edukacinę programą „Muzika yra labai geras draugas“. Šios programos tikslas – vaikams, jaunimui ir visuomenei pristatyti kokybiškus muzikinius projektus, skatinti domėjimąsi profesionaliuoju muzikos […]


Dvylika unikalių patirčių

Vienas iš Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (toliau vadinami AMI) veiklos tikslų – regiono visuomenės kūrybiškumo skatinimas. Juk kultūra ir menas yra esminiai elementai, galintys užtikrinti sėkmingą asmenybės klestėjimą. Atsižvelgiant į tai, inkubatorius vykdė kultūrinį edukacinį projektą „Dvyliką unikalių patirčių“, kurio metu vaikai iš Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro  galėjo dalyvauti 12–oje kultūrinių […]


Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE – 138)

  2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendinamas projektas “Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)”, Nr. LLI-138 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020). Projektas skirtas vietos amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione. […]


„Algimanto apygardos partizanų kovų takais“

Anykščių kraštas žinomas ne tik kaip literatūros Meka, bet ir kaip Aukštaitijos partizaninio judėjimo centras. Didesnėje Anykščių krašto dalyje veikė Algimanto apygardos, kitose vietovėse – Didžiosios Kovos, Vytauto apygardos partizanų junginiai. Rajone yra daug atminimo ženklų, menančių partizanų kovų, žūties, palaidojimo vietas. Siekiant supažindinti visuomenę, o ypač jaunąją kartą su partizanų kovų dėl Lietuvos laisvės, […]


Mados dienos

sausio 26, 2017

Tęsiant 2014 m. pradėtą mados dizainerių kolekcijų pristatymą, Menų inkubatoriaus teritorijoje ir patalpose 2015 metais būtų suorganizuotas mados festivalis. Festivalio programą būtų įtrauktas bent vienas dizaineris ir VDU Menų fakulteto Fashion design studentai. Siekiant supažindinti su profesionalaus dizainerio darbais vyksta derybos dėl anykštėnės dizainerės Kristinos Kruopienytės kolekcijos. Nuo 2015 m. balandžio-gegužės mėnesio studentai, vadovaujami tekstilininkės […]


Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija (II)

2016 metais buvo įgyvendintas projektas „Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija (II)“.  Projekto metu bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, Kazimiero Simonavičiaus universitetu ir įvairių sričių lektoriais buvo vykdomas tęstinis seminarų ciklas, plečiamas mentorių tinklas, kuriami kūrybinių industrijų produktai ir jų komercializavimo strategijos. Projekto metu vyko paskaitos, produktų kūrimo ir komercializavimo veiklos, bei mentorių tinklo plėtra. Visos […]


Rasų ratas

Projektas „Rasų ratas“ subūrė draugėn dainininkę, aktorę, režisierę Brigitą Bublytę, moderniosios improvizacinės muzikos kūrėją, džiazo muzikantą Dominyką Vyšniauską, etninės tradicijos atstoves – sutartinių giedotojų grupę „Trys keturiose“ (vad. Daiva Vyčinienė), choreografę Sigitą Juraškaitę ir dailininkus: Aureliją Maknytę (vaizdo projekcija), Rūtą Jurkūnaitę-Bruožienę (kostiumai) ir Vilių Vilutį (šviesos). Šis tarpdisciplininio meno spektaklis kviečia žiūrovus į susitikimą, kuriame […]