Projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)) ateities veiklos

Anykščių menų inkubatorius – menų studija 2017.04.01 – 2019.03.31   įgyvendina projektą „Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)), projekto Nr. LLI-138 “. Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami menininkams skirti teoriniai mokymai bei praktiniai užsiėmimai, skirti kūrybinių produktų vystymui. Taip pat menininkų darbų pateikimui naujoms rinkoms bus sukurta bendra interneto svetainė. Siekiant […]


Įvyko pirmasis projekto “Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)” susitikimas

2017 m. balandžio 25 d. Panevėžyje įvyko Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 projekto „Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE)“ , Nr. LLI-138, pirmasis partnerių susitikimas. Susitikimo metu vedantysis partneris Dobelės suaugusiųjų švietimo ir verslo paramos centras supažindino partnerius su bendra informacija apie projektą, programos reikalavimus, tikslus ir vizijas. Partneriai aptarė projekto veiklas, įsipareigojimus. […]


Muzika yra labai geras draugas

  2014 metais įkurto Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (toliau vadinamos AMI) vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra visuomenės kūrybiškumo skatinimas. Tęsdama savo misija AMI kartu su muzikantu Remigijumi Rančiu kuria muzikinę edukacinę programą „Muzika yra labai geras draugas“. Šios programos tikslas – vaikams, jaunimui ir visuomenei pristatyti kokybiškus muzikinius projektus, skatinti domėjimąsi profesionaliuoju […]


Dvylika unikalių patirčių

Vienas iš Anykščių menų inkubatoriaus – menų studijos (toliau vadinami AMI) veiklos tikslų – regiono visuomenės kūrybiškumo skatinimas. Juk kultūra ir menas yra esminiai elementai, galintys užtikrinti sėkmingą asmenybės klestėjimą. Atsižvelgiant į tai, inkubatorius vykdė kultūrinį edukacinį projektą „Dvyliką unikalių patirčių“, kurio metu vaikai iš Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro  galėjo dalyvauti 12–oje kultūrinių […]


Užimtumas ir verslumas be sienų (BEE – 138)

  2017 m. balandžio 1 d. – 2019 m. kovo 31 d. įgyvendinamas projektas “Užimtumas ir verslumas be sienų (Employment and Entrepreneurship without Borders (BEE)”, Nr. LLI-138 (Finansuojamas pagal Interreg V-A Latvija-Lietuva programą 2014-2020). Projektas skirtas vietos amatininkų, užsiimančių tekstilės, stiklo, medžio, keramikos ir popieriaus dirbinių gamybos amatais, verslumo skatinimui Latvijos – Lietuvos pasienio regione. […]


„Algimanto apygardos partizanų kovų takais“

Anykščių kraštas žinomas ne tik kaip literatūros Meka, bet ir kaip Aukštaitijos partizaninio judėjimo centras. Didesnėje Anykščių krašto dalyje veikė Algimanto apygardos, kitose vietovėse – Didžiosios Kovos, Vytauto apygardos partizanų junginiai. Rajone yra daug atminimo ženklų, menančių partizanų kovų, žūties, palaidojimo vietas. Siekiant supažindinti visuomenę, o ypač jaunąją kartą su partizanų kovų dėl Lietuvos laisvės, […]


Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija

sausio 26, 2017

Projekto veiklos: Inovatyvaus ir kūrybinio verslumo akademija. Akademijos dalyviai – menų inkubatoriaus rezidentai ir universitetų meninių ir kūrybinių specialybių studentai, kurie vieną savaitę kartu kurs, inovatyvų ir konkurencinagą rinkoje kūrybinių industrijų produktą. Akademijos dalyviai, ne tik kurs produktą, bet ir klausysis paskaitų apie asmeninio kūrybinio verslo organizavimą, meno rinkodrą ir lėšų pritraukimą, kultūros animaciją, menininko […]


Mados dienos

sausio 26, 2017

Tęsiant 2014 m. pradėtą mados dizainerių kolekcijų pristatymą, Menų inkubatoriaus teritorijoje ir patalpose 2015 metais būtų suorganizuotas mados festivalis. Festivalio programą būtų įtrauktas bent vienas dizaineris ir VDU Menų fakulteto Fashion design studentai. Siekiant supažindinti su profesionalaus dizainerio darbais vyksta derybos dėl anykštėnės dizainerės Kristinos Kruopienytės kolekcijos. Nuo 2015 m. balandžio-gegužės mėnesio studentai, vadovaujami tekstilininkės […]


Fotografijos ir medijų meno laboratorija

sausio 26, 2017

Projekto aprašymas: Kūrybinės fotografijos meno laboratorija skirta Anykščių regiono jaunimui. Užsiėmimų metu profesionalūs medijų meno kūrėjai supažindins jaunimą su fotografijos meno ir technikos specifiniais aspektais, ugdys medijų raštingumą, suteiks pagrindines žinias, leidžiančias „žengti“ profesionalumo keliu. Edukacinis projektas yra išskirtinis nes jame ne tik pristatomos naujosios fotografijos meno tendencijos, bet ir supažindinama su fotografijos vieta tarpdisciplininio […]


WOOL FEST LT

sausio 26, 2017

WOOL FEST LT – Vilnos dizaino festivalis su atviromis kūrybinėmis edukacijomis Projekto aprašymas: Veltinio gamybos tradicijas Anykščiuose dar 1940 m. pradėjo artelė „Vailokas“. Sovietmečiu ji tapo vieninteliu visoje Lietuvoje vėlimo fabriku „Spartakas“. Nuo 2000 m. veiklą tęsia įmonė „Fetras“. Kadangi istoriškai tai palanki vieta priminti apie tvarios aplinkai medžiagos naudojimo galimybes šiuolaikiniame  dizaine (rūbai, avalynė, […]


Flamenko ir sutartinių jungtuvės

sausio 26, 2017

Flamenko ir sutartinių jungtuvės: tarpetninės ir tarpkultūrinės komunikacijos ir sklaidos projektas Projekto aprašymas: Sutartinės- tai lietuviškosios kutūros šedevras, saugantis savyje gryną lietuviškąjį identitetą. Jos vis rečiau skamba natūralioje aplinkoje, o ir ne visada pasiekia jaunosios kartos širdis. Pasaulinės globalizacijos kontekste, kuomet vyksta kultūrų tarpusavio kaita, intravertiškoms kultūroms, tokioms kaip lietuviškoji, gręsia pavojus išnykti, todėl ir […]


RASŲ RATAS

Projektas „Rasų ratas“ subūrė draugėn dainininkę, aktorę, režisierę Brigitą Bublytę, moderniosios improvizacinės muzikos kūrėją, džiazo muzikantą Dominyką Vyšniauską, etninės tradicijos atstoves – sutartinių giedotojų grupę „Trys keturiose“ (vad. Daiva Vyčinienė), choreografę Sigitą Juraškaitę ir dailininkus: Aureliją Maknytę (vaizdo projekcija), Rūtą Jurkūnaitę-Bruožienę (kostiumai) ir Vilių Vilutį (šviesos). Šis tarpdisciplininio meno spektaklis kviečia žiūrovus į susitikimą, kuriame […]


GLASS FEST LT

Anykščių menų inkubatorius (toliau vadinamas – AMI) užsibrėžė tikslą kiekvienais metais organizuoti kūrybinių industrijų festivalius, taip siekdami supažindinti regioną su skirtingomis kūrybinių industrijų šakomis. Pirmasis AMI organizuojamas kūrybinių industrijų festivalis – WOOL FEST LT, buvo skirtas veltinio menui. Antrąjį festivalį AMI norėtų skyrė stiklo ir šviesų industrijoms. Stiklas turi stipriais sąsajas su Anykščiais. Būtent Anykščiuose […]


„Pažink tarpukario Lietuvą“

sausio 26, 2016

Projekto aprašymas: Kiekvienai tautai, kiekvienai kartai yra itin svarbu žinoti savo praeitį, istoriją. Ją perprasti ne kiekvienam pavyksta. Dabartinių laikų žmonės jau primiršę arba visai neįsivaizduoja ką išgyveno ano laikmečio gyventojai, tačiau tas palikimas svarbus kiekvienam iš mūsų, mūsų dabarčiai. Ypač tas istorijos supratimas svarbus jauniems žmonėms, todėl savo projektu norime pakviesti Anykščių rajono jaunimą […]